10 ข้อคิด เลี้ยงลูกให้เติบโต เป็นคนดีของสังคม

10 ข้อคิด เลี้ยงลูกให้เติบโต เป็นคนดีของสังคม

1. อย่ากดดันให้ลูกต้อง “เรียนเก่ง” แต่จงสอนให้ลูก “เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้” นั่นคือมรดกชีวิตที่เราควรมอบให้เขา

2. ดุ ฝึก สั่งสอนลูกของเราด้วยเมตตาในวันนี้ ดีกว่าปล่อยให้โตไปแล้วถูก “สังคมสั่งสอน”

3. ขาดสามี เราอยู่ได้ แต่ลูกขาดแม่ไม่ได้ อย่าเอาเวลาไปทุ่มตามยื้อผู้ชาย ที่ทำลายความสมบูรณ์ของครอบครัว

4. การเลือกทนเพื่อ “ครอบครัวสมบูรณ์” ไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้า ถ้าอยู่แล้วไม่นำพา ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ป่วยการ

5. สอนลูกสาวว่าไม่ต้องแข่งเท่าเทียมกับผู้ชาย และสอนลูกชายว่าอย่าเอาเปรียบผู้หญิง ในโลกแห่งความจริง ทุกเพศควร “ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์” อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเพศอะไร

6. ลูกสาวไม่แต่งงาน ไม่ใช่เรื่องน่าอาย ถ้าลูกมีชีวิตที่สมบูรณ์เองได้ ผู้ชายก็เป็นแค่องค์ประกอบ

7. ลูกชายเป็นเพศทางเลือก ไม่ใช่เรื่องต้องทุกข์ ตราบเท่าที่ลูกมีความสุข เป็นคนมีสำนึกดี มีชีวิตคุณภาพ ก็ประเสริฐกว่าเรื่องเพศสภาพใดๆ ทั้งสิ้น

8. การสอนเรื่องความกตัญญู เราต้องทำให้ลูกดู ไม่ใช่มาลำเลิกเอาตอนเขาโต

9. อย่าเอาความหวังของเราทุ่มไว้บนไหล่ลูก ความหวังเดียวที่พึงมีต่อลูก คือให้เขาดำรงชีพได้อย่างเป็นสุข แม้ในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง

10. ลูกเราอาจไม่ได้ สวย หล่อ เก่งกว่าลูกใคร แต่หัวใจลูกรักเราไม่น้อยกว่าลูกบ้านไหน เท่านี้ก็ภูมิใจได้แล้ว

ขอขอบคุณ Ramet Tanawangsri