ในเวลาวิกฤต เราจะมองเห็นสัจธรรมชีวิต ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในเวลาวิกฤต เราจะมองเห็นสัจธรรมชีวิต ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

น้อยคนตระหนักว่า ขณะที่ตนมีเงินทองเพิ่มขึ้นนั้น

เวลาของตนในโลกนี้ กลับเหลือน้อยลงทุกที

และเมื่อถึงวันที่ตนหมดอายุขัย ไปสู่ปรโลก

มีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงใดก็เอาไปด้วยไม่ได้

ร้ายกว่านั้นก็คือการพบว่า มีหลายสิ่งหลายอย่าง

ที่ตนควรทำ แต่กลับไม่ได้ทำ

ใครที่ตระหนักเช่นนี้ ย่อมไม่ปล่อยให้เวลาของตนหมดไป

กับการสะสมเงินทอง หรือเพลิดเพลินในความสนุกสนาน

แต่จะให้ความสำคัญ กับสิ่งที่มีความหมายต่อจิตใจ

อันนำมาซึ่งความสงบเย็นและความสุขใจ

รวมทั้งการเข้าถึงประโยชน์สูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์

นั่นคือ การเป็นอิสระจากความทุกข์

และที่จะมองข้ามมิได้ก็คือ…

การเตรียมตัวเตรียมใจ พร้อมรับมือกับความต า ย

อันเป็นความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้น

คนที่หมั่นเตือนตนว่าเวลาเหลือน้อย

ย่อมสามารถเผชิญความต า ยได้ด้วยใจสงบ

พระไพศาล วิสาโล