3 สิ่งควรทำ ก่อนออกจากบ้าน เพื่อเงินออม แบบเห็นผล

1. เอาเงินออกจากกระเป๋า เหลือไว้เท่าที่จะต้องใช้ในแต่ละวัน

หากคุณตั้งใจจริงที่จะออม ควรกำหนดเงินที่คุณจะต้องใช้ในแต่ละวันอย่างรัดกุม

โดยการนำเงินออกจากกระเป๋ามานับ แล้วคำนวณค่าใช้จ่ายจริงในแต่ละวันว่าจะต้องใช้เท่าไหร่

แล้วหยิบเงินจำนวนนั้นไป ที่เหลือเก็บไว้ที่บ้าน แต่ในกรณีนี้อาจจะเป็นการประมาทเกินไป หากต้องมีค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างวัน

ให้ทำการพับธนบัตร 1,000 บาท แล้วใส่เข้าไปในช่องกระเป๋าที่ยากต่อการหยิบ เพื่อไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน

การทำแบบนี้จะช่วยให้คุณไม่ใช้จ่ายเกินกว่าโควต้าในแต่ละวันที่คุณมี ถือเป็นการออมที่เห็นผลจริง

เพราะผู้เขียนก็ใช้เทคนิคนี้เช่นกัน จะนำเงินสดไปเท่ากับจำนวนที่จะใช้ แต่ถ้ามีเหตุต้องใช้เงินด่วนก็เลือกใช้บัตรเครดิต

2. นำอาหารเครื่องดื่มจากบ้านไปที่ทำงาน

การออมที่เห็นผลและรวดเร็วที่สุด คือการลดค่าใช้จ่ายประจำวันที่คุณสามารถทำได้ โดยการหิ้วอาหารที่เหลือจากเมื่อวานเย็น

หรือขนมปังจากที่บ้าน เครื่องดื่ม ไปรับประทานในที่ทำงาน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไว้ได้

ถ้าทำอาหารไม่เป็น ลองศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต แล้วลองลงมือทำดู จำไว้ว่า การทำอาหารไม่ได้ทำไปเพื่อแข่งขันหรือเปิดร้านอาหาร

แต่ทำเพื่อกิน และเป้าหมายคือประหยัด ส่วนหากทำแล้วสามารถเป็นอาชีพเสริมได้ นั่นคือกำไรที่ได้รับ

3. รดน้ำต้นไม้ก่อนออกจากบ้าน (ปลูกผักไว้ที่บ้าน)

ปัจจุบันหลายครัวเรือนได้หันมาปลูกผักออแกนิกไว้ที่บ้าน เนื่องจากปลอดสารพิษ และยังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนในครอบครัวอีกด้วย

การปลูกผักจะช่วยให้คุณประหยัดได้อย่างไรน่ะเหรอ ง่าย ๆ เลย ทุกวันคนเราต้องบริโภคผัก แล้วถ้าเราสามารถปลูกผักไว้กินเองที่บ้านได้

จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ และต่อที่สอง คือ คุณอาจจะนำไปขายเพื่อน ๆ ในที่ทำงานได้อีกด้วย เป็นการหารายได้เสริมให้กับคุณอีกทางหนึ่ง

เป็นยังไงครับสำหรับ 3 สิ่งที่ควรทำก่อนออกจากบ้าน เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลย หากคุณหมั่นทำอย่างสมํ่าเสมอในทุกวัน

โดยเฉพาะเรื่องของการจำกัดจำนวนเงินที่จะใช้ในแต่ละวัน การเริ่มต้นออมควรเริ่มจากการมีวินัยในตัวเองก่อนเป็นสิ่งแรก

เพราะหากเราขาดวินัยและความสมํ่าเสมอ การออมก็ทำได้ไม่เต็มที่และไม่เห็นผล

หวังเป็นอย่างยิ่งที่ 3 วิธีนี้ ผู้อ่านจะนำไปใช้แล้วเกิดผลกับตัวเอง เริ่มวันนี้ทำวันนี้อย่าผลัดวัน

ที่มา : na-aan