การลงมือทำเท่านั้น ที่จะเปลี่ยนความฝัน ให้เป็นความจริง

1. ไม่แขวนความกลัดกลุ้มไว้บนปาก เพราะมันรังแต่ทำให้ความสุขเดินอ้อมผ่านคุณไป

2. ไม่ปลูกความเคียดแค้นไว้ในใจ เพราะมันรังแต่ทำให้แสงตะวันส่องไม่ถึงใจคุณ

3. ไม่ถ่ายความโศกเศร้าให้คนอื่น เพราะมันรังแต่ทำให้ความว้าเหว่กลายเป็นเงาของคุณ

4. ไม่สวมความเจ็บปวดไว้บนหน้า เพราะมันรังแต่เบียดบังพืันที่ซึ่งเป็นของความสวยงาม

เราล้วนเติบใหญ่ขึ้นกลางความพลาดพลั้ง แต่ใช่ว่าทุกคนจะมีความสามารถในการเยียวยาตัวเอง

หาทางออกให้แก่อารมณ์ อย่าหาข้อแก้ตัวให้ตัวเอง ทุกสิ่งล้วนจะผ่านพ้น ความเจ็บปวดของคุณก็ครือกัน

คนล้มเหลวกล่าวว่า โชคไม่ดี ในใจเสียดายที่ไม่มุมานะแต่แรกเริ่ม

ผู้สำเร็จกล่าวว่า เพราะโชคดี แต่ในใจรู้ซึ้งถึงความยากลำบากที่ทุ่มลงไป

โชคชะตาไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไร แต่คือดอกไม้ของฉันเอง ที่ผลิดอกและออกผล

คุณเลือกอย่างไร ชะตากรรมก็ส่งให้อย่างนั้น อยากเก็บเกี่ยวดอกผลมากเพียงใด ก็ต้องลงแรงกายใจไปเพียงนั้น

คนที่อ่านหนังสือออกแต่ไม่อ่านหนังสือ จะไปต่างอะไรกับคนที่อ่านหนังสือไม่ออก

การทำงานแบบเบื่อ ๆ ไปวัน ๆ ผลงานก็ไม่ดีชีวิตก็ไม่ก้าวหน้า มิสู้ทำงานให้สนุก ผลงานก็จะดีชีวิตก็จะรุ่งเรือง

คนเก่งเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง คนฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น คนสำเร็จเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองและของผู้อื่นด้วย

เราเกิดมาเพื่อทำภารกิจอะไรบางอย่างบนโลกนี้ ขอให้ทำในสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของเรา

ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตหรือเปลี่ยนแปลงโลก ทำให้ดีที่สุดทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้

ขอให้ลงมือทำบางอย่างทุกวัน เพื่อเดินหน้าสู่ความฝันและเป้าหมายของเรา

ยิ่งเรียนรู้และพัฒนาตัวเองมากเท่าไหร่ ยิ่งสำเร็จและร่ำรวยรวดเร็วมากขึ้นเท่านั้น

การลงมือทำเท่านั้น ที่จะเปลี่ยนความฝัน ให้เป็นความจริง

ที่มา : Tiva Sombutyanuchit