จงพอใจกับชีวิตในวันนี้ นี่แหละคือ ความสุขที่แท้จริง

เราจะมีความสุขในชีวิตได้ตลอดเวลา หากเรารู้จักพอใจกับชีวิตในวันนี้อย่างที่เป็นอยู่ โดยไม่ต้องกังวลถึงวันข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึง

การวางแผนอนาคตเป็นสิ่งที่ดี แต่การกังวลถึงอนาคตที่ไม่อาจคาดเดาได้ ก็เป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ใจได้เช่นกัน

พอใจกับสิ่งที่มีและที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คิดถึงอนาคตได้ แต่อย่ากังวลจนเกินเหตุ เพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้ตลอดไป

ภูมิศาตร์แห่งชีวิต

ภูเขาสูงที่สุดคือ ความฝัน

หุบเหวลึกที่สุดคือ ความโศกเศร้า

มหาสมุทรลึกที่สุดคือ ใจคน

น้ำตกแรงที่สุดคือ ความโกรธ

ป่าทึบที่สุดคือ การหมกมุ่นในอารมณ์ลบ

ทะเลทรายกว้างที่สุดคือ ความเดียวดาย

แม่น้ำเชี่ยวที่สุดคือ ความฟุ้งซ่าน

ถ้ำมืดที่สุดคือ ความมืดบอดทางปัญญา

อุโมงค์ยาวที่สุดคือ การไม่ทำอะไร

สะพานยาวที่สุดคือ มิตรภาพ

แผ่นดินกว้างที่สุดคือ รอยยิ้ม

ธารที่ใสที่สุดคือ น้ำใจ

หน้าผาชันที่สุดคือ ความพยายาม

สายรุ้งสมบูรณ์ที่สุดคือ การลงมือทำ

ทางคดเคี้ยวที่สุดคือ ทางสู่ความสำเร็จ

ที่มา : วินทร์เลียววาริณ, ร้อย 8 พัน 9