ของขวัญล้ำค่า ที่มนุษยพึงมอบให้ต่อกัน

ของขวัญที่ต้องให้ผู้ที่เป็นศัตรู คือการให้อภัย ของขวัญที่ต้องให้ผู้ที่เห็นต่าง คือความอดกลั้น

ของขวัญที่ต้องให้บุพการี คือความกตัญญู ของขวัญที่ต้องให้บุตรหลาน คือการเป็นแบบอย่างที่ดี

ของขวัญที่ต้องให้มิตรสหาย คือความจริงใจ ของขวัญที่ต้องให้ลูกค้า คือความซื่อสัตย์

ของขวัญที่ต้องให้ลูกหนี้ คือความเมตตา ของขวัญที่ต้องให้เจ้าหนี้ คือความรับผิดชอบ

ของขวัญที่ต้องให้คนรอบข้าง คือความจริงใจ ของขวัญที่ต้องให้ตัวเอง คือใจที่ใสๆ บุญกุศล คุณงามความดี ที่จะติดตัวไป

ขอบคุณความเหน็ดเหนื่อย และความท้อแท้ที่เข้ามา สอนให้เรารู้จักการไม่ยอมแพ้ แม้หัวใจจะอ่อนล้าหมดกำลัง

ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ได้สร้างสรรค์ให้ชีวิตเติบโตขึ้น ในทุกแง่ทุกมุมที่ผ่านมา

คนมีค่าคือ คนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่น คนมีค่าคือ คนที่ทำสิ่งดีให้คนอื่นได้ชื่นชม

คนมีค่าคือ คนที่ไม่สร้างปัญหา คนมีค่าคือ คนที่รู้จักการให้อภัย

คนมีค่าคือ คนที่ไม่ดูถูกคนอื่น คนมีค่าคือ คนที่ไม่ดูถูกตัวเอง

คนมีค่าคือ คนที่ไม่ซ้ำเติมคนอื่น คนมีค่าคือ คนที่ไม่ทำความเดือดร้อนให้คนอื่น

คนมีค่าคือ คนที่เห็นค่าของคนอื่น คนมีค่าคือ คนที่ทำอะไรเพื่อคนอื่น

คนมีค่าคือ คนที่ทำอะไรเพื่อสังคม คนมีค่าคือ คนที่ช่วยเหลือคนอื่นไม่หวังผลตอบแทน

ที่มา : Forward line