10 วิธีฝึกตัวเอง ให้กล้าคิด กล้าทำอย่างคนรวย

เป็นที่สังเกตได้ว่า บุคคลที่ประสบความสำเร็จ สร้างตัวจนมั่งคั่งกลายเป็นคนรวยได้นั้น มีความพิเศษไม่เหมือนใคร

เริ่มตั้งแต่วิธีการคิดและทัศนคติเรื่องเงิน ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดของคนส่วนใหญ่

เมื่อพิจารณาจากประวัตินักธุรกิจมีชื่อเสียงหลายราย เห็นว่ามีความเป็นจริงอยู่มากทีเดียว แบ่งออกได้ 10 ข้อ ดังนี้

1. อยากเป็นเศรษฐีต้องคิดอย่างเศรษฐี

คนรวยคิดกว้าง คิดไกล คิดใหญ่และลงมือทำ คนที่ประสบความสำเร็จมักมองการณ์ไกล มองความมั่งคั่งจากรายได้อื่น

คนรวยมักจะทำธุรกิจและมีเป้าหมายการออมชัดเจน โดยเฉพาะการออมเพื่อการลงทุนในระยะยาว ด้วยการเก็บทรัพย์สินไว้ในรูปเงินฝากธนาคาร

การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน หุ้น หลักทรัพย์ การออมในรูปของการสะสมของมีค่า เช่น ทองคำ

มีคอลเลคชั่นของสะสมที่เพิ่มมูลค่าตามระยะเวลา เช่น พระเครื่อง ภาพเขียน ของเก่าลายคราม เป็นต้น

มีจุดประสงค์เพื่อให้เงินงอกเงยต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน แตกต่างจากคนทั่วไปที่ทำงานประจำ พอใจแค่เงินเดือน

หรือคนหาเช้ากินค่ำ ซึ่งหาทางใช้เงินทั้งชีวิต คิดระยะสั้น ๆ เพียงให้มีเงินพอจับจ่ายใช้สอยในแต่ละเดือน

2. คนรวยพูดเรื่องความคิดและเหตุการณ์

ไม่พูดนินทาหมกมุ่นกับธุระของคนอื่น ส่วนมากจะมีหัวการค้าและมีความเป็นตัวของตัวเองสูง มักจะเป็นคนต้นคิดแนวทางธุรกิจแปลกใหม่ไม่ธรรมดา

ขยันสร้างสรรค์แนวทางแตกต่างจากท้องตลาด กล้าทำสิ่งใหม่ มองช่องทางแตกไลน์ธุรกิจจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่

เพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ ๆ คนที่ประสบความสำเร็จได้นั้น แม้จะเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาก็นำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการทำงาน

คิดเชิงสร้างสรรค์แหวกแนว แต่ให้ถูกต้องตามระบบเพื่อสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา

ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทุกองค์กรสนับสนุนพร้อมส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพการงาน แตกต่างจากลูกจ้างทั่วไปที่เล่นเฟสบุ๊ค

หรือทวิตเตอร์ในเวลางาน นินทาว่าร้าย คนอื่นไปวัน ๆ พูดเรื่องเที่ยวสังสรรค์ความบันเทิง ซึ่งไม่ก่อทำให้เกิดรายได้

บางคนขยันตั้งใจทำงานดี แต่ยึดมั่นในกฎระเบียบมากเกินไป รู้จักพลิกแพลงเสนอแนวทางใหม่ ๆ ที่แตกต่างบ้าง การงานจึงย่ำอยู่กับที่ไม่มีความก้าวหน้าเกิดขึ้น

3. คนรวยชอบคิดแง่บวก ตั้งคำถามตนเองจะมีเงินเท่าไหร่

ตั้งเป้าหมายระยะใกล้และระยะไกลอย่างมีแบบแผน มองโอกาสรวยเพื่อสร้างกำลังใจในการแสวงหาช่องทางสร้างรายได้

หรือเพิ่มกำไรในธุรกิจ พร้อมทั้งปรับเพิ่มสัดส่วนของเงินออมสูงขึ้นเรื่อย ๆ การคิดพัฒนาอย่างต่อเนื่องย่อมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

ประกอบกับการมองหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ สร้างสายสัมพันธ์กับผู้คนในแวดวงการค้าและคนที่ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ

รวมไปถึงข้าราชการและนักการเมือง เพื่อขยายช่องทางลงทุนในธุรกิจมากขึ้น บางครั้งพบเจอสถานการณ์อย่างเดียวกัน

แต่ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างกัน เป็นเพราะการเลือกมองมุมบวกหรือมุมลบนั่นเอง

4. คนรวยชอบเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

คนที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากเริ่มต้นจากการเป็นคนธรรมดาเหมือนกัน แต่ด้วยนิสัยรักการอ่าน มีความกระตือรือร้นเรียนรู้

และพัฒนาตนเพิ่มเติมไม่หยุดนิ่ง มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพในตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัด โดยเฉพาะความรู้ทางด้านการเงินสนใจเป็นพิเศษ

เพราะเห็นความสำคัญของความรู้ทางด้านการเงิน พยายามบริหารเงินที่ได้มาทุกเหรียญอย่างสุดความสามารถ

เพราะรู้ว่าความมั่นคงทางการเงินคือจุดหมายนำพาไปสู่ความร่ำรวยได้ มีแนวทางมากมายที่เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จให้เรียนรู้

ควบคู่กับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางการเงินที่ดี ช่วยให้การออมและการลงทุนมีทิศทางชัดเจน สามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

5. คนรวยยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

เพราะโลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวเป็นเรื่องยาก แต่กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก

เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจเกิดขึ้นในอนาคตมากขึ้นทุกวัน คนที่ปรับตัวตามโลกได้เร็วย่อมคว้าโอกาสได้มากกว่าคนอื่น

เกิดความพอใจที่ได้พัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันให้ตนเองอยู่รอดได้และได้เปรียบกว่าคู่แข่ง

หากหากลยุทธ์ได้ถูกช่องทางก็มีโอกาสสร้างธุรกิจต่อยอดได้มากมาย การเป็นเศรษฐีเงินล้านก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

6. คนรวยกล้าคิดกล้าทำกล้าเสี่ยง แต่ไม่ลงทุนแบบเผชิญความเสี่ยงจนเกินควร

พยายามศึกษาหาทางป้องกันความผิดพลาดอย่างรอบคอบ คนที่ประสบความสำเร็จจะพยายามหาช่องทางพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงก่อนทำธุรกิจ เมื่อคิดพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงลงมือทำตามแผนที่วางไว้อย่างรัดกุม

ทั้งนี้ ความรู้ความมุ่งมั่นและเงินทุนเป็น 3 ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า คนทั่วไปอาจมีทั้งสามสิ่งแล้วแต่ไม่กล้าลงทุน

เพราะกลัวล้มเหลว แต่คนรวยจะเดินหน้าด้วยความมั่นใจในการวางแผนที่ดี กล้าเสี่ยงเผชิญปัญหา พร้อมปรับตัวและแก้ไขสิ่งต่าง ๆ

ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ปล่อยให้ความฝันหลุดลอยไป

7. คนรวยทำงานเพื่อหากำไร รู้จักใช้เงินอย่างฉลาด

บริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด มองเห็นที่มาที่ไปของรายได้ ลงทุนจ้างบุคลากรที่มีความเก่งความชำนาญมาช่วยงาน

หรือลงทุนทำธุรกิจที่ไม่ต้องลงแรงมาก เช่น การลงทุนในด้านสินทรัพย์และการซื้อแฟรนไชส์

ต่างจากคนจนที่คร่ำเคร่งทำงานหนักเพื่อเก็บออมหวังดอกเบี้ยจากเงินฝากน้อยนิดเท่านั้น และน้อยคนจะรวยได้จากการออมเงินวิธีนี้

แม้จะมีวินัยในการออมที่ดีก็ตาม อย่างดีก็มีเพียงพอจับจ่ายใช้สอยอย่างพอสมควรในช่วงบั้นปลาย

8. คนรวยมีแหล่งรายได้หลายช่องทาง และคิดอ่านหลายเรื่องไปพร้อมกัน

มีความคิดแตกฉานในเรื่องการทำธุรกิจ ก่อนลงมือทำจะคิดทบทวนอย่างละเอียดรอบคอบแล้วลงมือทำเงินโดยไม่รอเวลา ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง เพราะเวลาเป็นสิ่งมีค่า ยิ่งออมและลงทุนเร็ว ผลกำไรยิ่งเพิ่มพูนเป็นเงาตามตัว

ขณะเดียวกันยังต้องมีวินัยทั้งการทำงาน การใช้จ่าย การออมเงิน การลงทุน ไปจนถึงระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตติดตัวไปตลอด วินัยสร้างโอกาสให้ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น

9. คนรวยไม่กลัวปัญหาและอุปสรรค

เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ต้องพบเจอในทุกขั้นตอนของชีวิต มองปัญหาเป็นเรื่องเล็กที่ต้องก้าวข้ามไปยังเส้นทางสู่ฐานะที่มั่นคงและมั่งคั่ง

จึงไม่ตีโพยตีพาย หรือกลัดกลุ้มใจ พยายามมองหาแนวทางช่วยแก้ปัญหาให้ได้ ถือเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองไปอีกขั้นหนึ่ง

ถึงแม้จะแก้ไขไม่สำเร็จ ก็ยังถือว่าปัญหาและอุปสรรคนั้นคือประสบการณ์ที่ทำให้ก้าวต่อไปไม่ผิดพลาดซ้ำอีก

10. คนทั่วไปใช้จ่ายเกินตัว ใช้ชีวิตหรูหราเกินฐานะ

แต่คนรวยมากบางรายใช้ชีวิตเรียบง่ายสมถะกว่าฐานะที่แท้จริง มีความมัธยัสถ์ แต่ดำรงชีวิตอยู่ได้ในความพอดี ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว

การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจก็มีบ้าง แต่บางครั้งก็มองทำเลซื้อที่ดินเก็บเป็นสินทรัพย์ในเวลาเดียวกัน ความร่ำรวยของคนเหล่านั้นไม่ใช่การสะสมครอบครอง

แต่หมายถึงอิสรภาพทางการเงิน ไม่ตกเป็นทาสของเงิน รู้จักใช้เงินและเวลาอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์

คนรวยเข้าใจว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างในชีวิต มักจะใจบุญ รู้จักให้ แบ่งปัน และเสียสละ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดคนรวยที่แท้จริง

จากลักษณะ 10 ประการข้างต้น คุณสามารถนำมาปรับใช้ได้ โดยพิจารณาว่าตนเองมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงหรือไม่

การปรับทัศนคติที่ถูกต้อง จะทำให้คุณมีหนทางสู่ความร่ำรวยได้ในที่สุด

ที่มา : forlifeth