19 ข้อคิดก่อนนอน อ่านแล้วใจคุณจะสงบกว่าเดิม 10 เท่า

19 ข้อคิดก่อนนอน อ่านแล้วใจคุณจะสงบกว่าเดิม 10 เท่า

ก่อนจะนอนคืนนี้ อยากให้ทุกคนได้ลองอ่านข้อคิดหลาย ๆ ข้อนี้ แล้วนำไปตรึกตรอง เพื่อปรับใช้กับชีวิตของตัวคุณเอง อาจไม่เห็นด้วยทั้งหมด ทำไม่ได้ทั้งหมด แต่ให้คุณเลือกในข้อที่ดี ข้อที่ใช่ ไปประยุกต์ใช้กับชีวิต อาจจะทำให้คุณมีความสุขขึ้น

1. เมื่อวาน ไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้ จึงมีวันพรุ่งนี้ ให้เราได้ทำสิ่งดี ๆ ต่อไป

2. คนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณ ผ่านทุกปัญหาได้คือ “ตัวคุณเอง”

3. เรื่องวุ่นวายบนโลก มีอยู่ 2 อย่างเท่านั้นคือ “ไปหลงรัก” และ “ไปหลงเกลียด”

4. ความสบายใจ ไม่ได้เกิดจากทำทุกสิ่งให้ได้ดังใจ แต่เกิดจากใจที่ยอมรับว่า ไม่มีอะไรที่จะได้ดังใจเราไปทั้งหมด

5. ต่างคนต่างความคิด ต่างจิตต่างใจ อย่าดูถูกความคิดใคร ถ้าความคิดของเราต่างกัน

6. อ่านหนังสือออก สำคัญ, อ่านเหตุการณ์ออก สำคัญกว่า, อ่านคนอื่นออก สำคัญยิ่ง, อ่านตนเองออก สำคัญที่สุด

7. ถ้าคิดได้ ให้ช่วยคิด, ถ้าคิดไม่ได้ ให้ช่วยทำ, ถ้าทำไม่ได้ ให้ความร่วมมือ, ถ้าร่วมมือไม่ได้ ให้กำลังใจ, แม้ให้กำลังใจไม่ได้ ให้สงบนิ่ง

8. ละได้ ใจก็สะอาด, วางได้ ใจก็โล่ง, ปลงได้ ใจก็เย็น, อภัยได้ ใจก็สงบ

9. เงาจันทร์ เกิดจากความนิ่งของน้ำ ฉันใด, ปัญญา เกิดจากความนิ่งของใจ ฉันนั้น

10. ไม่ใช่ความทุกข์ ที่ทำให้เราคิดมาก แต่เป็นเพราะเราคิดมาก จึงทำให้เกิดความทุกข์

11. รู้จักให้ รู้จักรับ รู้จักปรับ รู้จักให้อภัย รู้จักแบ่ง รู้จักได้ รู้จักแข็ง รู้จักคลาย ชีวิตจะเบาสบาย และมีความสุข

12. หาที่สงบร้อยที่ ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจตน รู้จักคนร้อยคน ไม่ดีเท่ารู้จักตน เพียงคนเดียว

13. เมื่อมี จงรู้จักให้, เมื่อได้ จงรู้จักพอ, เมื่อขอ จงรู้คุณค่า, คนเราเกิดมา ถึงเวลาก็ต้องจากไป

14. สิ่งที่ย้อนไม่ได้ คือเวลา, สิ่งที่หนีไม่ได้ คือความต าย, สิ่งที่ชื้อไม่ได้ คือสุขภาพ, สิ่งที่มองไม่เห็น คือใจคน, สิ่งที่ต้องอดทน คือใจตัวเอง

15. ไฟไม่ได้ร้อน ถ้าเราไม่เอาตัวเข้าไปใกล้ ทุกข์ใด ๆ ก็ไม่ทำให้เราหนัก ถ้าเราไม่เอาใจเข้าไปแบก

16. กำลังใจอาจหาได้จากคนรอบข้าง แต่ความเข้มแข็ง เราต้องสร้างมันขึ้นเอง

17. บางครั้งกำลังใจ นอกจากจะมีไว้ให้ใคร ๆ ก็ต้องเก็บไว้ให้ตัวเองด้วย

18. เมื่อตัดสินใจที่จะเดินไปข้างหน้า ก็อย่าหวั่นไหวกับปัญหาที่จะต้องพบเจอ

19. คนมีปัญญา มักมองเห็นโอกาส ในทุก ๆ ปัญหา, คนขาดปัญญา มักมองเห็นปัญหา ในทุก ๆ โอกาส