สอนได้ดีมาก หากเจอคนใจดี ให้เกรงใจ ไม่ใช่เห็นแก่ตัว

สอนได้ดีมาก หากเจอคนใจดี ให้เกรงใจ ไม่ใช่เห็นแก่ตัว

เวลาได้ดีมีสุข อย่าหลงระเริงลืมตน อย่าดูแคลนผู้อื่น อย่าคิดแต่จะตอบสนองความต้องการของตนฝ่ายเดียว

ชีวิตย่อมมีขึ้นมีลง ปีนี้แย่ ปีหน้าอาจจะดี ปีถัดไปอาจจะแย่ยิ่งกว่า สมบูรณ์พูนสุขอาจไม่อยู่ตลอด ความตกต่ำอาจมาเยือนสักวัน

เมื่อเราได้ดีแล้วจงเปิดทางรอดให้คนอื่นบ้าง เมื่อถึงคราวเราจะทำให้เราไม่เจอทางตัน

เมื่อเราเป็นสุขแล้วจงช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์บ้าง เมื่อถึงคราวเราจะทำให้เรามีหมู่มิตรมากขึ้น

เมื่อเราอิ่มแล้วจงช่วยให้คนอื่นพ้นจากความหิวโหยบ้าง เมื่อถึงคราวเราจะทำให้เราไม่ตกอับ

คนเรานั้นถ้าทำอะไรออกไป ก็จะได้กลับคืนมาอย่างนั้น ถ้าเราใจดำกับผู้อื่น เขาก็จะใจดำกับเรา ถ้าเราใจดีกับผู้อื่น เขาก็จะใจดีกับเรา

จงรู้จักอกเขาอกเรา เอาใจเขามาใส่ใจเรา เพราะใจคนเหมือนถนน ยิ่งคิดเล็กคิดน้อยทางเดินจะยิ่งแคบ ยิ่งโอบอุ้มยิ่งมีน้ำใจทางเดินจะยิ่งกว้าง

เมื่อเจอความลำบาก จะเห็นน้ำใจของคนรอบข้าง เมื่อเจอปัญหาและอุปสรรค จะเห็นความอดทนของตนเอง

อย่าให้คนอื่นรอคอยน้ำใจจากเรา เราควรเป็นฝ่ายให้ก่อนเสมอ อย่ามัวแต่คิดเล็กคิดน้อย เพราะจะทำให้ไม่รู้จักแบ่งปัน

คนที่ชอบแย่งจ่ายเงินค่าอาหารก่อน ไม่ใช่เพราะเขารวยแต่ เป็นเพราะเขาเห็นว่ามิตรภาพ สำคัญกว่าราคาอาหารในมื้อนั้น

คนที่ยอมยกผลประโยชน์ให้ผู้อื่นมากกว่า เวลาลงทุนร่วมกัน ไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากได้ แต่เป็นเพราะเขารู้จักแบ่งปัน

คนที่ยอมทำงานมากกว่าคนอื่น ยอมทำงานที่หนักกว่าโดยไม่บ่น ไม่ใช่เพราะเขาโง่ แต่เป็นเพราะเขาเห็นความสำเร็จของส่วนรวมมาก่อน

คนที่ยอมขอโทษก่อนเวลาทะเลาะกัน ไม่ใช่เพราะเขาผิด แต่เป็นเพราะเขายังแคร์ความรู้สึกของคนอื่น

คนที่ยอมช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าเรื่องใด ไม่ใช่เพราะเขาเป็นหนี้คุณ แต่เป็นเพราะเขาเห็นผู้อื่นเป็นเพื่อนแท้ เห็นมิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญ

คนอื่นช่วยเหลือคุณ นั่นเป็นเรื่องของน้ำใจ แต่ถ้าไม่ช่วยเหลือคุณ นั่นก็เป็นเรื่องของเขา

คุณเคยช่วยใคร อย่าไปจำเป็นบุญคุณ ใครเคยช่วยคุณ จำไว้ว่า สักวันต้องตอบแทน

ขอบคุณแหล่งที่มา : pakwanja