ลืมไม่ได้ ก็อยู่กับมันให้ได้ เดี๋ยวมันก็ผ่านไป จำคำนี้ไว้ มันใช้ได้จริง

ลืมไม่ได้ ก็อยู่กับมันให้ได้ เดี๋ยวมันก็ผ่านไป จำคำนี้ไว้ มันใช้ได้จริง

1. สิ่งใดมีแล้วดีต่อใจ เราก็เลือกที่จะเก็บไว้ข้างกาย สิ่งใดมีแล้วทุกข์ต่อใจ เราก็เลือกปล่อยออกไป

2. ถ้าวันนี้ยังมีกันอยู่ ดูแลกันและกันให้ดี ๆ เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่า เวลาที่มี เหลือมากน้อยเพียงใด

3. เดี๋ยวมันก็ผ่านไป จำคำนี้ไว้มันใช้ได้จริง

4. คนบางคน ต่อให้ไม่เจอกันนาน สุดท้ายก็ยังเป็น “คนสำคัญ”, คนบางคน ต่อให้เจอกันทุกวัน สุดท้ายก็แค่ “คนรู้จัก”

5. ถ้าเจอคนดี เราต้องฉลาดพอที่จะรักษาเขาไว้, ถ้าเจอคนไม่ดี เราต้องฉลาดพอ ที่จะรักษาระยะห่างเอาไว้

6. เรื่องบางเรื่อง ถ้าลืมไม่ได้ ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้

7. มัวแต่ระวังกรรไกร จนลืมไปว่า กระดาษก็บาดมือได้, มัวแต่ระวังคนไม่จริงใจ จนลืมไปว่า คนข้างกายก็มีที่ไม่จริงใจเหมือนกัน

8. ไม่ต้องยืนตรงที่เขาว่าสูงที่สุดหรอก ไม่ต้องยืนตรงที่เขาว่าไกลที่สุดหรอก ยืนที่ไหนก็ได้ ที่ยืนแล้วรู้สึกมีความสุขก็พอ

9. ฝนตกทั่วฟ้า แต่ไม่ตกพร้อมกันเฉย ๆ ความสุขของคนเราก็เช่นกัน มีกันทุกคน แต่ไม่ได้มีพร้อมกัน อย่าเอาเวลาที่เราทุกข์ ไปเทียบกับช่วงที่เขาสุขเลย เพราะมันจะเป็นการเพิ่มทุกข์ในใจ

10. การที่เราเปลี่ยนตัวเอง ด้วยการไม่เป็นตัวเอง ก็คงจะเหมือน การซ่อมของที่มันไม่ได้เสียนั่นแหละ

ขอบคุณแหล่งที่มา : เพจเรื่องดีๆ มีข้อคิด