ชีวิตของเรา จะไม่มีวันดีขึ้น จนกว่าเราจะเป็นคนดี กว่าที่ผ่านมา

ชีวิตของเรา จะไม่มีวันดีขึ้น จนกว่าเราจะเป็นคนดี กว่าที่ผ่านมา

“คนไม่มีความสุข” อยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุข

จะหนีไปที่ใหม่ ๆ

ไปอยู่กับผู้คนใหม่ ๆ

ไปทำอะไรใหม่ ๆ

ต่อให้เปลี่ยนทั้งชีวิตใหม่ ก็ยังไม่มีความสุข เพราะตัวเองยังเหมือนเดิม

หาเวลานั่งลงนิ่ง ๆ สักพัก แล้วทบทวนตัวเอง

หยุดมองทุกสิ่งทุกอย่างภายนอก แล้วมองที่ตัวเราเอง ว่าปัญหาคืออะไร

ทำไมเรารู้สึกแย่

ทำไมการงานเราถึงแย่

ทำไมความสัมพันธ์เราถึงแย่

ทำไมชีวิตเราถึงแย่

ทำไมเราแก้ปัญหาแบบแย่ ๆ

ทำไมทุกสิ่งทุกอย่างถึงแย่

ชีวิตเราจะไม่มีวันดีขึ้น จนกว่าเราจะเป็นคนที่ดีขึ้น

และเราจะไม่มีวันมีความสุข จนกว่าเราจะยอมรับ

ว่าตัวเองมีส่วนทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้น และพร้อมจะแก้ไขตัวเอง

เมื่อใดเราตระหนักรู้ว่า สาเหตุที่เราไม่มีความสุข

“ปัญหาไม่ใช่โลกภายนอก แต่คือโลกภายใน”

เมื่อนั้นเราจะเริ่มเปลี่ยนที่ตัวเอง และมันจะค่อย ๆ เปลี่ยนชีวิตเรา

จากนั้นเราจะเป็น ‘คนมีความสุข’ จากก้นบึ้งจิตใจของเราเอง

ที่มา : เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล